Gå til hovedindhold
You are at:

SFO start maj-forløb

Vi ser frem til at byde jer velkomne på Trongårdsskolen og i vores SFO.

 

Invitation til Åbent hus for nye børnehaveklasser
Invitation til Åbent hus for nye børnehaveklasser

Trongårdsskolen inviterer interesserede familier til at besøge skolen til vores årlige åbent hus arrangement lørdag d. 7. oktober 2023 fra kl. 10:00-12:00, hvor I kan se skolen, bage et snobrød og prøve vores udearealer. 

Der vil også være forskellige faglige værksteder og I kan være med i vores sjove bevægelsesaktiviteter.

Tilmelding på mail: trongaard@ltk.dk 

Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen

Trongårdsskolen

 

Kom til informationsmøde 7. november

Informationsmøde om SFO- og Skolestart 2024 afholder vi den 7. november 2023 kl. 17.00-19.00 for alle interesserede forældre. Vi orienterer om skolens værdier, indsatsområder og I får lejlighed til at se skolen.

Mødet er uden børn

Vi glæder os til at se jer!

OBS - Se eller gense slideshow fra infomødet den 7. november 2023 - klik her

Mellemform på Trongårdsskolen

I skoleåret 2023 opstarter vi en ny måde at arbejde med vores B-spor på.B-klassen vil være reduceret i antal til 20 elever, hvor 4 af de 20 pladser er visiteret gennem forvaltningens visitationsudvalg, og er målrettet børn med udfordringer indenfor autismespektrum-området, men som fagligt og socialt vil trives i en almen skoleramme.Undervisningen i B-sporet varetages af to fagprofessionelle samt en skole-pædagog i et ugentligt antal lektioner. Børnehaveklasselederen, special-pædagogen samt skolepædagogen planlægger, udfører og evaluerer al undervisning inspireret af principper i ”co-teaching”.Lille-SFO varetages af faste professionelle, således at overgangen mellem skole og SFO opleves tryg og smidig. Klasse- og SFO-miljøet indrettes til at understøtte kroppens alsidige behov for bevægelse.Den endelige klassedannelse udmeldes i juni måned, så børnene ved, hvilken klasse de skal gå i og med hvilke klassekammerater, inden de går på sommerferie.

Video om start i majforløb på Trongårdsskolen

Maj-team

SFO’ens maj-team understøtter børnenes læringsparathed og sender dem godt på vej mod skolestarten.

Maj-teamet følger børnene tæt hele det første år. Personalet er erfarne, engagerede og dygtige pædagoger, der arbejder sammen om at sikre børnene den bedste mulige start fra børnehave til SFO til skole. Børnene skal blive fortrolige og trygge ved skolens rytme, de fysiske rammer og de nye voksne omkring dem.

Derfor har vores maj-team særlig fokus på at skabe tryghed og genkendelighed.

Hvad kan I som forældre gøre for at klæde børnene på til at tage springet fra børnehave til SFO og skole, så starten bliver en succes for alle?

I kan hjælpe jeres barn til at være selvhjulpen.

Vi vægter et godt forældresamarbejde højt, og vi ønsker at være så tæt på jer i hverdagen som muligt.

Det vil være en fast maj-pædagog, som sender informationsskrivelser på AULA om, hvad børnene har lavet, og hvad der skal ske i løbet af ugen.

Her vil I også kunne kontakte maj-pædagogen, hvis I har brug for at tale om jeres barn.

Der vil ligeledes være en fast maj-pædagog hver morgen og én til lukketid, som I selvfølgelig også kan tale med.

Vi har en forventning om, at jeres barn har tilegnet sig de grundlæggende motoriske, sproglige, personlige og sociale forudsætninger.

Det kræver, at barnet blandt andet kan

 • sige sit eget navn, adresse og fødselsdag
 • klare toiletbesøg selv
 • binde sit eget snørebånd og tage tøj på
 • klare mindre gøremål – rydde op, dække bord mm.
 • lytte og forstå beskeder
 • holde på en blyant og klippe med en saks
 • selv tage tøj og sko på og holde orden i garderoben
 • vente på tur
 • lytte til historie i en større gruppe
 • genfortælle en lille historie
 • fordybe sig i leg og andre selvvalgte aktiviteter
 • holde opmærksomheden i 10-15 minutter
 • gribe og kaste med bold
 • gå balancegang
 • være nysgerrig og udtrykke egne følelser og behov
Værksted skoletorv