Gå til hovedindhold
You are at:

SFO

SFO er et tilbud til børn, som går i 0.-3. klasse.

Velkommen i SFO

SFOens fysiske ramme er i indskolingshuset, hvor børnene også har deres klasselokaler. 

Visionen

 • Vi ønsker at...
  • Få bedst muligt udbytte af personalegruppens samlede kompetencer - sat i spil i meningsfulde sammenhænge.
  • At børnene evner at blive til noget og nogen.
  • Integrere mål og feedbackbegreberne i børnenes hverdag.
  • Arbejde med fokus og udviklingsområder for at skabe progression i fritidstilbuddet.
  • Sætte større fokus på de æstetiske læreprocesser.
  • Udvikle dannelsesperspektivet i fritidsdelen.
  • Videreudvikle vores inklusionsarbejde
  • Udvikle den pædagogiske praksis og de professionelle læringsfællesskaber.
  • Lave aktioner og udvikle relations arbejdet.
 • Det gør vi ved at...
  • Definere pædagogiske arbejdsopgaver og funktioner.
  • Arbejde ud fra hvilke kompetencer og kvalifikationer, der kræves i de forskellige opgaveløsninger.
  • Sikre progression og kvalitet i vores tilbud og aktiviteter.
  • Skabe en fælles retning og pædagogik mellem SFO og Klub.
  • Understøtte arbejdsmiljøet i Trio- og MED- udvalget.
  • Undersøge og udfordre det pædagogiske virke i skoledelen.
  • Sætte de pædagogiske kompetencer og kvalifikationer i spil ud fra kompetencekataloger.
  • Have studerende som undrer sig nysgerrigt i praksis.
 • SFOens struktur

  Vores SFO er sporopdelt i A, B og C-sporet.

   

  Alle spor er i indskolingshuset og tilbyder aktiviteter inden for vores tre pædagogiske liner:

  Kreativitet, udeliv og krop og bevægelse

  SFO’en har et lokale, som kaldes stillerummet, hvor der bl.a. tilbydes lektiehjælp. Her bliver særligt de tosprogede børn fagligt understøttet, men alle børn er velkommen til at lave lektier eller fordybe sig i stille aktiviteter i et roligt miljø.

  Derudover har vi "Oasen", som er et tilbud til børn med behov for at trække sig fra den "Store SFO"

  Vi har adgang til skolens kreative lokaler, hvor vi bl.a. laver sy-værksted og træ-værksted.

  Baserne udgiver aktivitetsplaner, som er tilrettelagt ud fra vores fokusområder i årshjulet. På den måde skaber vi sammenhæng og tid til fordybelse i alle vores aktiviteter.

  Ud over værksteder vil det pædagogiske team også varetage faste funktioner. Begge afdeling har en dagens krydser, hvor den ansvarlige krydser-voksen sikre korrekt ind og ud krydsning. Krydser-funktionen har også ansvaret for aftaler mellem hjemmet og fritidsdelen samt SFO-telefonerne.

  SFO’en har en inde-guide, som hjælper krydserne med at opretholde aftaler, guide børnene i værksteder og som forbereder dagens eftermiddagsmad.

  Vores ude-guide har opsyn med SFO’ens udeområder.

  Formålet med denne struktur er, at alle skolepædagoger favner deres egne klasser i SFO-regi. Vores krydser-funktion er således delt op, så børnene kan søge omsorg og nærvær i krydser områderne, og er samtidig mere opmærksomme på de enkelte børn og særlige aftaler.

  Opdelingen sikre, at børnene bliver fordelt på vores områder, så vi undgår store mængder børn, som bare flyver omkring, hvor overgangen fra skole til SFO bliver mere rolig.

 • Skolen og den understøttende undervisning

  Vi arbejder ud fra helhed og sammenhængs princippet, hvor lærer og pædagoger har et tæt samarbejde. Det betyder bl.a., at pædagogikken i skolen og fritidsdelen smelter sammen. Alle pædagoger lægger timer i skoledelen og er med i overgangen fra skole til SFO.

  Pædagogerne varetager også størstedelen af den understøttende undervisning, hvor der arbejdes med alt fra trivsel, bevægelse og fagligt indhold.

 • Den pædagogiske udvikling

  I SFO arbejder vi ud fra et anerkendende menneskesyn hvor vores tilbud om deltagelse i sociale aktiviteter, danner fundament for arbejdet med børnenes relationer og trivsel.

  Dannelsesaspektet er et centralt omdrejningspunkt, som understøttes ved, at børn inddrages i ligeværdige og forpligtende fællesskaber.

  Det er med til at udvikle dem til selvstændige, nysgerrige og kreative individer.

  På Trongårdsskolen er den lærende elev defineret ved at være god til at samarbejde, nysgerrig, reflekterende og vedholdende, som indgår i de pædagogiske refleksioner, feedback aktioner og handlinger.

   

  Den pædagogiske udvikling tager primært udgangspunkt i følgende fokusområder:

  • udviklingen af planlagte aktiviteter samt
  • udviklingen af den understøttende undervisning

  Fokusområderne tager afsæt i følgende:

  • Arbejdet med sociale kompetencer og trivsel
  • Arbejdet med motion og bevægelse

   

 • Kommunikation

  SFOen benytter AULA til den primære skriftlige kommunikation mellem SFO og hjem, hvor hele personalet er tilknyttet mail systemet. Det er på klassernes "overblik", man kan læse nyheder, forskellige opslag og invitationer til vores mange forskellige aktiviteter. Hver anden måned udkommer vores fælles nyhedsbrev fra SFO og klub. Med nyhedsbrevet følger dokumentationen for det pædagogiske arbejde samt en aktivitetsplan for Lille- og StoreSFO i den pågældende periode. Ved vores krydser funktioner findes skærme til at registrere "komme-gå", som børnene krydser sig ind og ud på, samt registrerer sig i de forskellige tilbud og aktiviteter i huset. Det er også i AULA, at I forældre udfylder stamdata, tilladelser mm på jeres barn, og hvor I kan oprette fritidsaktiviteter samt arrangere legeaftaler. Det er også her at man til- og framelder sit barn i ferieperioderne.

  Adgang til AULA finder du nedderst på denne side. Du får adgang med dit NemID og kan også downloade forældreappen.

  Oprettelse i Tabulex sker på www.sfoweb.dk med NemID, herefter laves en personlig kode.

 • Fra børnehave til SFO (Maj-forløbet)

  Overgangen fra børnehaven til SFO sker første hverdag i maj måned det år, dit barn skal starte i skole. Barnet starter i maj-gruppen i et førskoleforløb.

  Både børn og forældre vil opleve, at overgangen fra børnehaven til skolestart er rigtig stor. Der stilles større krav til børnenes selvstændighed, hvor børnene nu skal klare sig selv i større omfang end tidligere - både praktisk og socialt.

  Inden selve skolestarten i august måned starter børnene i SFO’en i vores maj-forløb, hvor et maj-team understøtter børnenes skole- og læringsparathed. Maj-teamet er med til at sende skolens nye kuld rigtig godt på vej mod skolestarten. Vi oplever, at både børn og forældre får en mildere og bedre skolestart, ved at have deltaget i maj-forløbet. Det er bare nemmere at starte i skole, når børn og forældre er trygge i de nye omgivelser.

  Maj-pædagogerne, som følger børnene tæt hele det første år, består af erfarne og engageret pædagoger. Formålet med tidlig SFO-start er, at børnene bliver fortrolige og trygge ved skolens rytme, de fysiske rammer og de nye voksne omkring børnene. Derfor har vores maj-team særlig fokus på at skabe en god overgang og at børnene føler tryghed og genkendelighed i deres nye tilværelse. Maj-pædagogerne følger børnene i overgangen fra SFO til skole, hvor de er skolepædagoger i børnehaveklasserne.

 • Fra SFO til fritidsklub

  Overgangen fra SFO til klub er noget de fleste børn i 3. klasse ser meget frem til. Nu forventes det, at børnene udviser stor selvstændighed og initiativ. I den sidste del af SFO-tiden, er børnene har 3. klasserne deltaget i et brobygningsforløb, hvor de bl.a. præsenteres for klubmiljøet og de nye voksne. Som et led i brobygningen mellem SFO og klub er målet, at 3. klasserne bliver nysgerrige og forberedte på klublivet.

  Klasserne kommer på besøg i klubben og oplever deres hverdag og møder de nye voksne inden starten i maj sammen med deres klassepædagoger. Det skaber en tryg og genkendelig overgang for børnene. Det kan være en stor omvæltning for jer forældre at opleve en ændring i den kontrollerede pasningsform, som I kender helt tilbage fra vuggestuen. Nu er det nemlig op til børnene selv, som fremover kan komme og gå, som de vil.

  Det er altså børnenes ansvar at krydse sig ind og ud på de elektroniske skærme, som børnene kender fra SFO. Der er en klub-voksen, som byder børnene velkommen efter skoletid og samtidig sikre, at særlig de nye børn er krydset ordentligt ind.

  Når børnene er startet i fritidsklub, bliver der afholdt en ryste-sammen-overnatning for de nye børn i juni måned.

  Det pædagogiske team sikre en fælles retning og et fælles fodslag i den pædagogiske udvikling med progression i indholdet i børnenes forskellige læringsmiljøer. Der tilbydes forskellige aktiviteter på tværs, hvor klubbens børn inviteres med i særlige arrangementer på SFO som medansvarlige i aktiviteterne. Det skaber en god sammenhæng mellem fritidsdelen.

Praktisk information

 • Åbningstider

  Mandag – fredag har sfo’en morgenåbning fra kl. 7.00-8.00.

  Mandag – torsdag er sfo’en åben fra kl. 13.30-17.00.

  Fredag fra kl. 13.30-16.00.

  I ferieperioder hvor skolen holder lukket, er sfo’en åben mandag-torsdag fra kl. 7.00-17.00 og fredag fra kl. 7.00-16.00.

 • Lukkedage

  2024 

  2. januar 2024

  10. maj 2024

  Sommerferielukket uge 28, 29, 30

  23. december

  27. december

  30. december

  2025

  30. maj

  Sommerlukket uge 28, 29, 30

  22. december

  23. december

  29. december

  30. december

   

 • Arrangementer og traditioner

  På vores SFO vægter vi kultur og traditioner højt. Vi arbejder og tilrettelægger vores aktiviteter ud fra en årsplan og et årshjul, hvor temaer præger indholdet.