Gå til hovedindhold
You are at:

SFO

Velkommen i SFO

SFO er et tilbud til børn, som skal starte i 0.-3.klasse. 

Visionen

 • Vi ønsker at...
  • Få bedst muligt udbytte af personalegruppens samlede kompetencer - sat i spil i meningsfulde sammenhænge.
  • At børnene evner at blive til noget og nogen.
  • Integrere mål og feedbackbegreberne i børnenes hverdag.
  • Arbejde med fokus og udviklingsområder for at skabe progression i fritidstilbuddet.
  • Sætte større fokus på de æstetiske læreprocesser.
  • Udvikle dannelsesperspektivet i fritidsdelen.
  • Videreudvikle vores inklusionsarbejde
  • Udvikle den pædagogiske praksis og de professionelle læringsfællesskaber.
  • Lave aktioner og udvikle relations arbejdet.
 • Det gør vi ved at...
  • Definere pædagogiske arbejdsopgaver og funktioner.
  • Arbejde ud fra hvilke kompetencer og kvalifikationer, der kræves i de forskellige opgaveløsninger.
  • Sikre progression og kvalitet i vores tilbud og aktiviteter.
  • Skabe en fælles retning og pædagogik mellem SFO og Klub.
  • Understøtte arbejdsmiljøet i Trio- og MED- udvalget.
  • Undersøge og udfordre det pædagogiske virke i skoledelen.
  • Sætte de pædagogiske kompetencer og kvalifikationer i spil ud fra kompetencekataloger.
  • Have studerende som undrer sig nysgerrigt i praksis.
 • Om SFOen

  SFO er et tilbud til børn, som går i 0.-3.klasse. 

  Sfo’ens navle findes ved indskolingshusets skoletorv, hvor vi har forskellige lokaler til rådighed. Vores sfo er aldersopdelt i to afdelinger for at skabe progression i vores værksteder og for at sikre alderssvarende aktiviteter til børnene.

  LilleSFO er for 0.-1. klasser (og maj-børn)

  StoreSFO er for 2.-3. klasser.

  Begge afdelinger er i samme hus og tilbyder aktiviteter inden for vores tre pædagogiske liner.

  Kreativitet

  Udeliv

  Krop og Sport.

  Base-rum

  Lille- og StoreSFO har hvert sit krydserområde. StoreSFO holder til på skoletorvet og LilleSFO holder til i et stort lokale, som samtidig er tryghedsbasen for de nye førskolebørn i maj og juni.

  Stillerum

  På sfo tilbyder vi lektiehjælp i vores meget populære stillerum. Her bliver særligt de tosprogede børn fagligt understøttet, men alle børn er velkommen til at lave lektier eller fordybe sig i stille aktiviteter i et roligt miljø.

  Kort og Godt spillerum

  I vores spillerum kan børnene fordybe sig i forskellige spille- og bygge aktiviteter. De kan blandt andet spille skak og andre brætspil eller spille Magic kort. De kan også fordybe sig i Lego projekter ved vores attraktive Lego-bord.

  Krea-lokalerne

  Vi har et stort lokale til rådighed på 1. sal i indskolingshuset opdelt i Krea 1 og Krea 2, hvor alle former for kreativitet forekommer. Vi har også adgang til skolens øvrige kreative lokaler som kunst og design (sy-værksted), sløjd (træ-værksted) og billedkunst.

  Fredags-SFO

  Hver fredag har vi en særlig fredags-SFO, hvor vi tilbyder anderledes aktiviteter på tværs af alle årgange. På den måde slutter vi ugen af sammen på en sjov måde.

  Aktivitetsplan

  Lille- og StoreSFO udgiver aktivitetsplaner, som gælder for en periode på to måneder med et overordnet tema. Aktivitetsplanen er tilrettelagt ud fra vores fokusområder i årshjulet. På den måde skaber vi sammenhæng og tid til fordybelse i alle vores aktiviteter.

  I skolernes ferier har vi nedsat et planlægningsudvalg, som sikre progression og anderledes tilbud i disse perioder.

  Faste funktioner

  Begge afdeling har en dagens krydser, hvor den ansvarlige krydser-voksen sikre korrekt ind- og udkrydsning.

  Huset har en guide-voksen, som hjælper de to krydsere med at opretholde aftaler i Tabulex, guide børnene i værksteder og som forbereder dagens halv tre-mad (rugbrød med pålæg), som serveres i base-områderne kl. ca. 14.30.

  Vores ude-guide har opsyn med vores udeområder.

  Hver dag samles alle børn ca. en halv time før lukketid i lukkestuen, som findes i LilleSFO base-rummet. Her slutter vi dagen af på en hyggelig og rolig måde.

  Skolen og den understøttende undervisning

 • SFOens struktur

  Vores SFO er aldersopdelt i to afdelinger for at skabe progression i vores værksteder og tilbyde alderssvarende aktiviteter til børnene. LilleSFO er for 0.-1. klasse og StoreSFO er for 2.-3. klasse.

  Lille- og StoreSFO er i samme hus og tilbyder aktiviteter inden for vores tre pædagogiske liner:

  Kreativ, udelivet og krop og Sport.

  Formålet med denne struktur er, at alle skolepædagoger favner deres egne klasser i SFO-regi. Vores krydser-funktion er således delt op, så børnene kan søge omsorg og nærvær i krydser områderne, og er samtidig mere opmærksomme på de enkelte børn og særlige aftaler.

  Opdelingen sikre, at børnene bliver fordelt på vores områder, så vi undgår store mængder børn, som bare flyver omkring, hvor overgangen fra skole til SFO bliver mere rolig.

 • Den pædagogiske udvikling

  I SFO arbejder vi ud fra et anerkendende menneskesyn hvor vores tilbud om deltagelse i sociale aktiviteter, danner fundament for arbejdet med børnenes relationer og trivsel.

  Dannelsesaspektet er et centralt omdrejningspunkt, som understøttes ved, at børn inddrages i ligeværdige og forpligtende fællesskaber.

  Det er med til at udvikle dem til selvstændige, nysgerrige og kreative individer.

  På Trongårdsskolen er den lærende elev defineret ved at være god til at samarbejde, nysgerrig, reflekterende og vedholdende, som indgår i de pædagogiske refleksioner, feedback aktioner og handlinger.

   

  Den pædagogiske udvikling tager primært udgangspunkt i følgende fokusområder:

  udviklingen af planlagte aktiviteter samt

  udviklingen af den understøttende undervisning

  Fokusområderne tager afsæt i følgende:

  Arbejdet med sociale kompetencer og trivsel

  Arbejdet med motion og bevægelse

   

 • Kommunikation

  SFOen benytter AULA til den primære skriftlige kommunikation mellem SFO og hjem, hvor hele personalet er tilknyttet mail systemet. Det er på klassernes "overblik", man kan læse nyheder, forskellige opslag og invitationer til vores mange forskellige aktiviteter. Hver anden måned udkommer vores fælles nyhedsbrev fra SFO og klub. Med nyhedsbrevet følger dokumentationen for det pædagogiske arbejde samt en aktivitetsplan for Lille- og StoreSFO i den pågældende periode. Ved vores krydser funktioner findes skærme til at registrere "komme-gå", som børnene krydser sig ind og ud på, samt registrerer sig i de forskellige tilbud og aktiviteter i huset. Det er også i AULA, at I forældre udfylder stamdata, tilladelser mm på jeres barn, og hvor I kan oprette fritidsaktiviteter samt arrangere legeaftaler. Det er også her at man til- og framelder sit barn i ferieperioderne.

  Adgang til AULA finder du nedderst på denne side. Du får adgang med dit NemID og kan også downloade en app.

   

 • Fra børnehave til SFO (Maj-forløbet)

  Overgangen fra børnehaven til SFO sker d. 1. maj det år, dit barn skal starte i skole. Barnet starter i maj-gruppen i et førskoleforløb.

  Både børn og forældre vil opleve, at overgangen fra børnehaven til skolestart er rigtig stor. Der stilles større krav til børnenes selvstændighed, hvor børnene nu skal klare sig selv i større omfang end tidligere - både praktisk og socialt. Inden selve skolestarten i august måned efter sommerferien starter børnene i SFOen i et maj-forløb, hvor et maj-team understøtter børnenes skole- og læringsparathed. Maj-teamet er med til at sende skolens nye kuld rigtig godt på vej mod skolestarten.

  Maj-teamet som modtager børnene til maj og følger dem tæt hele det første år, består af erfarne og engageret pædagoger. Formålet med tidlig SFO-start er, at børnene bliver fortrolige og trygge ved skolens rytme, de fysiske rammer og de nye voksne omkring børnene. Derfor har vores maj-team særlig fokus på at skabe en god overgang og at børnene føler tryghed og genkendelighed i deres nye tilværelse.

 • Fra SFO til fritidsklub

  Overgangen fra SFO til klub er noget de fleste elever i 3. klasser ser meget frem til. Nu forventes det, at børnene udviser stor selvstændighed og initiativ. I den sidste del af SFO-tiden, er børnene blevet præsenteret for klubmiljøet og de nye voksne. Som et led i brobygningen mellem SFO og klub, bliver 3.klasserne nysgerrige og forberedte på klublivet.

  Det pædagogiske team sikre en fælles retning og et fælles fodslag i den pædagogiske udvikling med progression i indholdet i børnenes forskellige læringsmiljøer. Der tilbydes forskellige aktiviteter på tværs, hvor klubbens børn inviteres med i særlige arrangementer på SFO som medansvarlige i aktiviteterne. Det skaber en god sammenhæng mellem fritidsdelen.

  3. klasserne kommer på besøg i klubben og oplever deres hverdag og møder de nye voksne inden starten i maj sammen med deres klassepædagoger. Det skaber en tryg og genkendelig overgang for børnene. Det kan være en stor omvæltning for jer forældre at opleve en ændring i den kontrollerede pasningsform, som I kender helt tilbage fra vuggestuen. Nu er det nemlig op til børnene selv, som fremover kan komme og gå, som de vil. Det er altså børnenes ansvar at krydse sig ind og ud på de elektroniske skærme, som børnene kender fra SFO. Der er en klub-voksen, som byder børnene velkommen efter skoletid og samtidig sikre, at særlig de nye børn er krydset ordentligt ind.

  Når børnene er startet i fritidsklub, bliver der afholdt en ryste-sammen-overnatning for de nye børn i juni måned.

Praktisk information

 • Åbningstider

  Mandag – fredag har sfo’en morgenåbning fra kl. 7.00-8.00.

  Mandag – torsdag er sfo’en åben fra kl. 13.30-17.00.

  Fredag fra kl. 13.30-16.00.

  I ferieperioder hvor skolen holder lukket, er sfo’en åben mandag-torsdag fra kl. 7.00-17.00 og fredag fra kl. 7.00-16.00.

 • Lukkedage

  2019/2020

  23. december 2019

  27. december 2019

  30. december 2019

  2. januar 2020

  22. maj 2020

   

  2020/2021

  28. december 2020

  29. december 2020

  30. december 2020

 • Arrangementer