Gå til hovedindhold
You are at:

Klub Tronen

Velkommen i Klub Tronen FK og UK

Fritidsklubben

Fritidsklubben (FK) er et tilbud til børn, som skal i 4.-6. klasse.
Overgangen fra sfo til fritidsklub sker den 1. maj det år, dit barn afslutter 3. klasse.

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben (UK) er et tilbud til unge fra 7. klasse.
Overgangen fra fritidsklub til ungdomsklub sker den 1. maj det år, dit barn afslutter 6. klasse.

Ind- og udmeldelse skal du foretage via den Digitale Pladsanvisning.

 • Om Klub Tronen

  Fritids- og ungdomsklubben er et samlingssted, hvor børn og unge (medlemmerne) kan komme af egen fri vilje og dyrke fællesskabet i samvær med kompetente voksne i et socialpædagogisk miljø.

  I fritidsklubben har vi ikke tilsynspligt, og I forældre behøver ikke at give besked ved sygdom eller ferie/fri.

  Vi sætter dagligt en ære i at hilse på hvert enkelt barn, når de ankommer, og ser rigtig gerne, at børnene siger farvel til en medarbejder, når de går hjem.

 • Fra SFO til klub

  Overgangen fra sfo til klub er noget de fleste 3. klasser ser meget frem til. Nu forventes det, at børnene udviser stor selvstændighed og initiativ. I den sidste del af sfo-tiden, er børnene blevet præsenteret for klubmiljøet og de nye voksne. Som et led i brobygningen mellem sfo og klub, bliver 3.klasserne nysgerrige og forberedte på klublivet.

  Det pædagogiske team sikre en fælles retning og et fælles fodslag i den pædagogiske udvikling med progression i indholdet i børnenes forskellige læringsmiljøer. Der tilbydes forskellige aktiviteter på tværs, hvor klubbens børn inviteres med i særlige arrangementer på sfo som medansvarlige i aktiviteterne. Det skaber en god sammenhæng mellem fritidsdelen.

  3. klasserne kommer på besøg i klubben og oplever deres hverdag og møder de nye voksne inden starten i maj sammen med deres klassepædagoger. Det skaber en tryg og genkendelig overgang for børnene. Det kan være en stor omvæltning for jer forældre at opleve en ændring i den kontrollerede pasningsform, som I kender helt tilbage fra vuggestuen. Nu er det nemlig op til børnene selv, som fremover kan komme og gå, som de vil. Det er altså børnenes ansvar at krydse sig ind og ud på de elektroniske Talulex-skærme, som børnene kender fra sfo. Der er en klub-voksen, som byder børnene velkommen efter skoletid og samtidig sikre, at særlig de nye børn er krydset ordentligt ind.

  Oprettelse i Tabulex sker på www.klubweb.dk med NemID, herefter laves en personlig kode.

  Når børnene er startet i fritidsklub, bliver der afholdt en ryste-sammen-overnatning for de nye børn i juni måned.

 • Kommunikation

  Vi benytter Intra-systemet til den skriftlige kommunikation mellem klub og hjem, hvor klubbens medarbejder er tilknyttet mail systemet. På klassens opslagstavle udgiver vi forskellige nyheder, opslag og invitationer til klubbens traditioner og aktiviteter. Der udgives et fælles nyhedsbrev fra sfo og FK, hvor der i nyhedsbrevet også er vedhæftet dokumentation for det pædagogiske arbejde i den pågældende periode. På klubben findes der en kontortelefon, hvis man vil i kontakt med personalet, og der findes en børnetelefon, som er kontakten børnene og jer i mellem.

 • Fritidskubbens struktur

  Klubmiljøet ligger i skolens område, men huset er en matrikel for sig selv lidt væk. Huset er opdelt i forskellige aktivitetsrum.

  Alrummet

  Alrummet er klubbens hjerte, hvor børn og voksne mødes, spiser, taler, hygger, tegner og spiller. I rummet er der en børnetelefon til rådighed, som børnene kan benytte til at ringe hjem og lave aftaler. Der er den voksne i alrummet, som har ansvaret for børne- og voksentelefonen. Man vil altid kunne finde en voksen i alrummet sammen med en anden voksen, som står for at tilberede dagens frugt/snack-ret.

  Køkkenet - Frugten

  I alrummet findes køkkenet, hvor der hver dag fra kl. ca. 15.00 serveres en lækker snack-ret. Det er desuden muligt at købe nudelsuppe (6 kr.) og frugt (2 kr.) eller snuppe sig et stykke rugbrød, hvis sulten skulle trænge sig på. Man kan også købe et frugtkort til 40 kr., som kan bruges til køb af nudler og frugt. Kortet opbevares i køkkenet.

  Hver mandag udgives ugens menu kort, så børnene kan se dagens måltid.

  Værkstederne

  I vores kreative hjørne på klubben er det kun fantasien, som sætter grænser for de kreative projekter. Mens den kreative produktion finder sted, danner det kreative hjørne også rammen for et nærværende og omsorgsfuldt fællesskab med de voksne. Børnene har også mulighed for at gå i træværkstedet ca. en gang om ugen, som findes i skolens sløjd lokale. Vi har også adgang til skolens hjemkundskabslokaler, hvor bage-værkstedet finder sted.

  Tronen vægter sport og bevægelse højt. En fysisk aktiv hverdag er med til at skabe relationer på tværs af klasserne og øge interessen for private fritidsaktiviteter.

  En aktiv hverdag understøtter samtidig den faglige og sociale indlæring. Klubben tilbyder sport og bevægelse på vores ude områder samt i skolens gymnastiksale. Vi deltager også i forskellige turneringer med kommunes øvrige klubber, blandt andet den årlige Mini Olympiade i efteråret. Om fredagen kan børnene se frem til Crazy Friday, hvor der tilbydes en særlig fredags-aktivitet, som er anderledes og sjov. I brobygningen mellem sfo og FK tilbydes der særlige værksteder for 3. klasser og klubbørnene. Værkstederne varierer ud fra vores temaer og udviklingsområder i årshjulet.

  Computerrummet

  Tronen tilbyder børnene tid i vores computerrum, hvilket er meget populært når fritiden melder sig. De fleste børn har en naturlig interesse i at fordybe sig i diverse computerspil. Vores computer er forbundet til netværk, hvilket giver børnene mulighed for at samarbejde og konkurrere på kryds og tværs af alder og køn i de forskellige spil.

  Musik og dans

  Musik og danserummet bruges til at udfoldelse sig på en musisk-kreativ måde i samspil med kammeraterne. Børnene får mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber og udvikle sine samarbejdsevner. Vi har også et studie til rådighed, hvor børnene kan udforske musikken som en ægte sangstjerne. Danserummet er den optimale ramme, når børnene i optakten til årets MGP, skal udvise og understøtte deres talenter i sang - og på dansegulvet.

  6.klasses-lokalet

  Der er et lokale til rådighed kun for 6. klasses, når de gerne vil trække sig lidt væk fra de yngre børn i FK. Lokalet er særlig populært til maj, når de nye børn ankommer. I lokalet findes forskellige aldersvarende tilbud.

  Puderummet

  I puderummet kan børnene trække sig væk i mindre grupper. Der kan bygges eller ’slås’ med puder, eller man kan ’hænge ud’ og slappe af mere i mere private omgivelser.

 • Fra fritidsklub til ungdomsklub

  Når 6.klasserne skal til at tage stilling til, om de vil benytte sig af ungdomsklubben, vil klub personalet invitere alle elever over til en introduktions lektion i skoletiden, hvor eleverne kan høre meget mere om tilbuddet og indholdet.

  Inden 6.klasserne skal starte i 7.klasse og derved rykker fra FK til UK, afholder klubben i april måned en overnatning. UK tilbyder intro aftener i april måned for alle, som ikke er indmeldt ungdomsklubben, hvor de unge kan komme på besøg og snuse til tilbuddet.

 • Ungdomsklubbens struktur

  I ungdomsklubben er der skabt gode rammer for en masse sociale aktiviteter i et fællesskab hvor der er plads til 'bare at være sammen'. De unge kan tre gange om ugen komme og ’hænge ud’ med sine venner sammen med kompetente voksne, som sikre et trygt ungemiljø. Vi laver mange forskellige ting i UK - vi snakker, hygger, tager på ture. Indholdet er meget op til de unge mennesker, som kommer i klubben.

  Vi laver fælles aftensmad hver aften, det koster 25kr. og man skal tilmelde sig samme dag inden kl.16.00.

 • Den pædagogiske udvikling

  Det pædagogiske personale er særligt optaget af at sikre en fælles retning og et fælles fodslag i den pædagogiske udvikling og brobygning mellem sfo og klub. Pædagogerne undersøger egen praksis med eksperimenterer, observationer og refleksioner for at udvikle et mere inkluderende og målstyret indhold i børnenes læringsmiljø med fokus på at skabe progression og sammenhæng i hele fritidsdelen.

  I arbejdet med at udvikle og kvalitetssikre vores aktiviteter har vi udarbejdet et årshjul, som er temabestemt ud fra vores traditioner og udviklingsområder. Analysemodellen bruges som pædagogisk udviklingsværktøj til planlægning af aktiviteterne samt som dokumentation af det pædagogiske arbejde. Modellen er i konstant bevægelse, da vi evaluerer og fornyer efter hvert forløb.

 • SSP

  SSP er et tværfagligt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi. I Lyngby-Taarbæk Kommune er klubberne også en stor del af samarbejdet.
  Samarbejdet retter sig mod børn og unge primært under 18 år og arbejder på at skabe et godt og trygt ungdomsliv i Lyngby-Taarbæk Kommune. Gadeteamet er SSP_Lyngbys opsøgende medarbejder, som arbejder på udvalgte aftner året rundt.

  Klub Tronen repræsenterer SSP netværket med en medarbejder.