Gå til hovedindhold
You are at:

Klubben er opdelt i tre afdelinger:

Fritidsklubben

Fritidsklubben (FK) er et tilbud til børn, som skal i 4.-6. klasse.

Overgangen fra SFO til fritidsklub sker den 1. maj det år, dit barn afslutter 3. klasse.

Juniorklubben

Juniorklubben (JK) er et tilbud til børn på 7. årgang.

Overgangen fra FK til JK sker den 1. maj det år, dit barn afslutter 6. klasse.

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben (UK) er et tilbud til unge fra 7. klasse.

Overgangen fra fritidsklub til ungdomsklub sker den 1. maj det år, dit barn afslutter 6. klasse.

Ind- og udmeldelse skal du foretage via den Digitale Pladsanvisning, se link nedenfor.

 • Om Klub Tronen

  Klub Tronen er et samlingssted, hvor børn og unge kan komme af egen fri vilje og dyrke fællesskabet i samvær med kompetente voksne i et socialpædagogisk miljø.

  I klubben er der ikke tilsynspligt, og I forældre behøver ikke at give besked ved sygdom eller ferie/fri.

  Alle børn skal henvende sig til personalet ved ankomst, så vi ved at man er kommet - og alle bedes sige farvel til en medarbejder, når de går hjem.

 • Fra SFO til klub

  Overgangen fra SFO til klub er noget de fleste børn i 3. klasse ser meget frem til. Nu forventes det, at børnene udviser stor selvstændighed og initiativ. I den sidste del af SFO-tiden, er børnene har 3. klasserne deltaget i et brobygningsforløb, hvor de bl.a. præsenteres for klubmiljøet og de nye voksne. Som et led i brobygningen mellem SFO og klub er målet, at 3. klasserne bliver nysgerrige og forberedte på klublivet.

  Klasserne kommer på besøg i klubben og oplever deres hverdag og møder de nye voksne inden starten i maj sammen med deres klassepædagoger. Det skaber en tryg og genkendelig overgang for børnene. Det kan være en stor omvæltning for jer forældre at opleve en ændring i den kontrollerede pasningsform, som I kender helt tilbage fra vuggestuen. Nu er det nemlig op til børnene selv, som fremover kan komme og gå, som de vil.

  Det er altså børnenes ansvar at krydse sig ind og ud på de elektroniske skærme, som børnene kender fra SFO. Der er en klub-voksen, som byder børnene velkommen efter skoletid og samtidig sikre, at særlig de nye børn er krydset ordentligt ind.

  Når børnene er startet i fritidsklub, bliver der afholdt en ryste-sammen-overnatning for de nye børn i juni måned.

  Det pædagogiske team sikre en fælles retning og et fælles fodslag i den pædagogiske udvikling med progression i indholdet i børnenes forskellige læringsmiljøer. Der tilbydes forskellige aktiviteter på tværs, hvor klubbens børn inviteres med i særlige arrangementer på SFO som medansvarlige i aktiviteterne. Det skaber en god sammenhæng mellem fritidsdelen.

 • Kommunikation

  Klubben benytter AULA til den primære skriftlige kommunikation mellem klub og hjem, hvor hele personalet er tilknyttet mail systemet. Det er på klassernes "overblik", man kan læse nyheder, forskellige opslag og invitationer til vores mange forskellige aktiviteter.

  Der er også her, man kan læse nyhedsbreve fra fritidsdelen, og modtage invitationer til de forskellige aktiviteter og arrangementer.

  På klubben findes skærme til at registrere "komme-gå", som børnene krydser sig ind og ud på, som de kender fra SFO.

  Adgang til AULA finder du nederst på denne side.

  Du får adgang med dit NemID og kan også downloade forældreappen.

  Oprettelse i Tabulex sker på www.klubweb.dk med NemID, herefter laves en personlig kode.

 • Fritidskubben

  Klubmiljøet ligger i skolens område, men huset er en matrikel for sig selv lidt væk. Huset er opdelt i forskellige aktivitetsrum.

  Alrummet er klubbens hjerte, hvor børn og voksne mødes, spiser, taler, hygger, tegner og spiller. I rummet er der en børnetelefon til rådighed, som børnene kan benytte til at ringe hjem og lave aftaler. Der er den voksne i alrummet, som har ansvaret for børne- og voksentelefonen. Man vil altid kunne finde en voksen i alrummet sammen med en anden voksen, som står for at tilberede dagens frugt/snack-ret.

  I alrummet findes køkkenet, hvor der hver dag fra kl. ca. 15.00 serveres en lækker snack-ret. Det er desuden muligt at købe nudelsuppe (6 kr.) og frugt (2 kr.) eller snuppe sig et stykke rugbrød, hvis sulten skulle trænge sig på. Man kan også købe et frugtkort til 40 kr., som kan bruges til køb af nudler og frugt. Kortet opbevares i køkkenet.

  Hver mandag udgives ugens menu kort, så børnene kan se dagens måltid.

  I vores kreative hjørne på klubben er det kun fantasien, som sætter grænser for de kreative projekter. Mens den kreative produktion finder sted, danner det kreative hjørne også rammen for et nærværende og omsorgsfuldt fællesskab med de voksne. Børnene har også mulighed for at gå i træværkstedet, som findes i skolens sløjd lokale. Vi har også adgang til skolens hjemkundskabslokaler, hvor bage-værkstedet finder sted.

  Tronen vægter sport og bevægelse højt. En fysisk aktiv hverdag er med til at skabe relationer på tværs af klasserne og øge interessen for private fritidsaktiviteter.

  En aktiv hverdag understøtter samtidig den faglige og sociale indlæring. Klubben tilbyder sport og bevægelse på vores ude områder samt i skolens gymnastiksale. Vi deltager også i forskellige turneringer med kommunes øvrige klubber, blandt andet den årlige Mini Olympiade i efteråret.

  I brobygningen mellem sfo og FK tilbydes der særlige værksteder for 3. klasser og klubbørnene. Værkstederne varierer ud fra vores temaer og udviklingsområder i årshjulet.

  Tronen tilbyder børnene tid i vores computerrum, hvilket er meget populært når fritiden melder sig. De fleste børn har en naturlig interesse og nysgerrighed i diverse computerspil. Vores computer er forbundet til netværk, hvilket giver børnene mulighed for at samarbejde og konkurrere på kryds og tværs af alder og køn i de forskellige spil.

  Musik og danserummet bruges til at udfoldelse sig på en musisk-kreativ måde i samspil med kammeraterne. Børnene får mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber og udvikle sine samarbejdsevner. Vi har også et studie til rådighed, hvor børnene kan udforske musikken som en ægte sangstjerne. Danserummet er den optimale ramme, når børnene i optakten til årets MGP, skal udvise og understøtte deres talenter i sang - og på dansegulvet.

  Der er et lokale til rådighed kun for 6. klasses, når de gerne vil trække sig lidt væk fra de yngre børn i FK. Lokalet er særlig populært til maj, når de nye børn ankommer. I lokalet findes forskellige aldersvarende tilbud.

  I puderummet kan børnene trække sig væk i mindre grupper. Der kan bygges eller ’slås’ med puder, eller man kan ’hænge ud’ og slappe af i mere private omgivelser.

 • Juniorklubben

  Juniorklub er et tilbud, der er tilpasset de unge på 7. klassetrin og giver dem et særligt fokus, hvor de både kan benytte sig af fritidsklubben og ungdomsklubben.

  Juniorklubbens pædagogiske grundlag i Lyngby-Taarbæk kommune:

  • Vi støtter og styrker de unge i deres udvikling
  • fra barn til ung, når de går fra mellemtrin til udskoling.
  • Vi har fokus på de gode hverdagsrelationer og på gode sociale fællesskaber
  • Vi tilbyder aktiviteter lokalt og på tværs, der retter sig specifikt mod 7. klasses alderstrin
  • Vi skaber rammer, så de unge kan kombinere det, de i nogen grad kender (eftermiddagsklubtilbud) med noget helt nyt (ungdomsklubben).
  • Der skal altid være noget at glæde sig til, når man går i klub i LTK
  • Vi har fokus på demokratisk dannelse og medansvar og på at de unge selv er med til at skabe klubtilbuddet

  Når 6. klasserne skal til at tage stilling til, om de vil benytte sig af juniorklubben, vil klub-personalet sammen med de tidligere juniorklub-medlemmer præsentere tilbuddet.

  Inden 6. klasserne skal starte i 7. klasse og derved rykke fra FK til JK, afholder klubben i april måned en overnatning.

  UK tilbyder intro aftener i april måned for alle, som ikke er indmeldt i ungdomsklubben, hvor de unge kan komme på besøg og snuse til tilbuddet.

 • Ungdomsklubben

  I ungdomsklubben er der skabt gode rammer for en masse sociale aktiviteter i et fællesskab hvor der er plads til 'bare at være sammen'. De unge kan tre gange om ugen komme og ’hænge ud’ med sine venner sammen med kompetente voksne, som sikre et trygt ungemiljø. Vi laver mange forskellige ting i UK - vi snakker, hygger, tager på ture. Indholdet er meget op til de unge mennesker, som kommer i klubben.

  Vi laver fælles aftensmad hver aften, det koster 25kr. og man skal tilmelde sig samme dag inden kl.16.00.

 • Den pædagogiske udvikling

  Det pædagogiske personale er særligt optaget af at sikre en fælles retning og et fælles fodslag i den pædagogiske udvikling og brobygning mellem sfo og klub. Pædagogerne undersøger egen praksis med eksperimenterer, observationer og refleksioner for at udvikle et mere inkluderende og målstyret indhold i børnenes læringsmiljø med fokus på at skabe progression og sammenhæng i hele fritidsdelen.

  I arbejdet med at udvikle og kvalitetssikre vores aktiviteter har vi udarbejdet et årshjul, som er temabestemt ud fra vores traditioner og udviklingsområder. Analysemodellen bruges som pædagogisk udviklingsværktøj til planlægning af aktiviteterne samt som dokumentation af det pædagogiske arbejde. Modellen er i konstant bevægelse, da vi evaluerer og fornyer efter hvert forløb.

 • SSP

  SSP er et tværfagligt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi. I Lyngby-Taarbæk Kommune er klubberne også en stor del af samarbejdet.
  Samarbejdet retter sig mod børn og unge primært under 18 år og arbejder på at skabe et godt og trygt ungdomsliv i Lyngby-Taarbæk Kommune. Gadeteamet er SSP_Lyngbys opsøgende medarbejder, som arbejder på udvalgte aftner året rundt.

  Klub Tronen repræsenterer SSP netværket med en medarbejder.

 • Lukkedage

  2024 

  2. januar 2024

  10. maj 2024

  Sommerferielukket uge 28, 29, 30

  23. december

  27. december

  30. december

  2025

  30. maj

  Sommerlukket uge 28, 29, 30

  22. december

  23. december

  29. december

  30. december