Gå til hovedindhold
You are at:

Omgangsformer og ordensregler

Omgangsformen på Trongårdsskolen tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag

Værdigrundlag:

 • Vi værdsætter faglighed og refleksion.
 • Vi møder hinanden med anerkendelse og gensidig respekt.
 • Vi har et godt mentalt og fysiske læringsmiljø.
 • Vi står på tæer.

På Trongårdsskolen har vi følgende forventninger til hinanden – både børn og voksne

Vi passer på os selv og hinanden.

Vi taler ordentligt til og om hinanden.

Vi taler åbent og ærligt med hinanden i gensidig respekt.

Vi siger godmorgen, tak og værsgo

Vi hjælper og passer på hinanden, og gør os umage for at ingen føler sig udenfor

Vi respekterer hinandens roller og anerkender, at læreren og pædagogen sætter rammerne for undervisningen

Vi passer på skolen:

 • Vi har respekt for skolens inventar.
 • Vi rydder op efter os selv og hinanden.
 • Vi sorterer vores affald.

Vi har et godt læringsmiljø:

 • Vi deltager aktivt i undervisningen og er positive og konstruktive
 • Vi lytter, og vi er ikke bange for at lave fejl
 • Vi anerkender og opmuntrer hinanden og sætter glæden i fokus
 • Vi er undervisningsparate, fordi vi er veludhvilede og mætte, når vi møder til tiden om morgenen. Vi har sunde måltider med, så vi forbliver friske
 • Vi tager selv ansvar for at møde velforberedte og medbringer bøger, penalhus og computer, og har sørget for, at det er klar til brug

Ordensregler på Trongårdsskolen

På Trongårdsskolen gælder følgende ordensregler for eleverne:

 • Det er ikke tilladt at medbringe mobile enheder i 0.- 1.klasse. For 2. – 10.klasse er elevens mobile enhed slukket, og ligger i skoletasken medmindre, den anvendes i undervisningen. I frikvartererne er elevens mobile enhed slukket, og ligger i tasken for 2. – 5.klasse. For 6. – 10. klasse må eleven bruge sine mobile enheder i frikvarterne.
 • Hvis eleven medbringer værdigenstande (f.eks. bærbar computer, mobiltelefon, musikafspillere m.v.) på skolen, er det på eget og forældrenes ansvar.
 • Løbehjul og skateboards og lign. placeres ved cykelstativerne og må ikke benyttes på skolens område.
 • Skolepatruljernes anvisninger følges af alle.
 • Alt boldspil foregår udendørs på anviste områder.
 • Sneboldkamp foregår på de anviste områder – med omtanke og uden fysisk kontakt.
 • Rygning er ikke tilladt på skolens område
 • Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden på skolens område medfører bortvisning.

Besluttet af Skolebestyrelsen på Trongårdsskolen marts 2019.