Gå til hovedindhold
You are at:

Skolebestyrelsens medlemmer

Se hvem der er valgt til skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af (jfr. styrelsesvedtægten) 11 medlemmer, heraf 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Derudover vælges et antal suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges efter reglerne i styrelsesvedtægtens § 3. 

Bestyrelsen er valgt for perioden 2022-2026.

Skolebestyrelsens medlemmer