Gå til hovedindhold
You are at:

Referater 2018

Referater 2018

 • Referat af møde den

  Sted & tid: Personalerummet 18.15 – 20.15 

  Dagsordenansvarlig: Stine Arnfred

  Referent: Mette Schmidt Olsen

  ––––––

  Mødedeltagere:  Anne Elkjær Jeremiassen, Anna Olivarius, Claus Guldberg, Ulla Zeeberg Koch, Sten Rasmussen, Mads Wagner, Simon Krarup
  Suppleanter: Jakob Munksgaard & Louise Zyskind

  Lærere: Marion Carlsen & Anne-Marie Bach 

  Skoleleder: Stine Arnfred 

  Afdelingsleder: Mette Schmidt Olsen
  SFO/klub-leder Katrine Krogh Poulsen
  Elevråd: Endnu ikke valgt 

  Afbud: Ulla Zeeberg Koch og Claus Guldberg

   

   

  # 1
  Elevrådet v/elevrådsformanden
  Sluttid: 18:15

  ––––––
  Hver klasse har valgt elevrådsrepræsentanter til elevrådet, men de konstituerer sig først ultimo august.

  # 2
  Siden sidst

  Opfølgning på sidste referat

  Sluttid: 18:15

  ––––––

  Skoleårets sidste bestyrelsesmøde blev aflyst pga. mange afbud.

  # 3
  Valg af formand og næstformand

  Sluttid: 18:25

  ––––––

  Anne Jeremiassen blev valgt som formand

  Næstformand vælges på næste møde

  # 4
  Forslag til bestyrelsens møderække – se bilag

  herunder orientering om foreslået mødestruktur – at nogle af møderne er arbejdsmøder

   Den foreslåede møderække blev godkendt, med mulighed for at

  Sluttid: 18:50

  ––––––

  Mødestarttidspunkt ændret til kl. 17.00 – med mulighed for at forlænge møderne med en halv time

  # 5 Forretningsorden

  nedsættelse af arbejdsgruppe

  Anne Jeremiassen, Mads Wagner og Stine Arnfred

  Sluttid:19:05

  ––––––

  # 6

  Dato for forældremøder

  fordeling af hvem, der deltager til hvilke møder – alle med start kl.17:00

  Sluttid: 19:10

  0.årgang 30.08.18 – Anne Jeremiassen

  1.årgang 28.08.18 – Mads Wagner

  2.årgang 12.09.18 – Simon Krarup

  3.årgang 18.09.18 -  Anne Jeremiassen

  4.årgang   5.09.18 -  

  5.årgang   4.09.18 -  Anne Jeremiassen

  6.årgang   3.09.18 – Louise Zyskind

  7.årgang 11.09.18 -  Anna Olivarius

  8.årgang 20.09.18 – Anna Olivarius

  9.årgang 17.09.18 -

  ––––––

  # 7

  Skolens Handleplan

  Stine gennemgik handleplanen i overskrifter. De enkelte indsatsområder vil blive foldet ud hen over året.

  Sluttid 19:55

  ––––––

  # 8
  Meddelelser:

  Sluttid: 20:00

  ––––––

  Medarbejdere: Intet

  Formanden: Intet

  Ledelsen: Skolen har ansat 9 nye medarbejdere, heraf flere nye naturfaglærere.

  # 9 
  Kommende punkter 

  Årshjulet er godkendt og forslag til de enkelte punkters placering i løbet af året anbefalet

  Omvisning for bestyrelsen

  ––––––

  # 10 
  Eventuelt

  Sluttid: 20:10

  ––––––

  Fortsat fokus på sproget – og tal pænt kampagne. Det nye skoleblad kan bruges til at kommunikere budskabet.

  # 11
  Person- og personalesager

  Sluttid: 20:15

  ––––––

  Godkendelse af referat

  Sluttid: