Gå til hovedindhold
You are at:

Årsberetning

Årsberetning

 • 2019

  Kære forældre

  Sommerferien står for døren. Forhåbentlig får I alle mulighed for at nyde sol, varme og lange lyse aftener sammen med jeres familier - uden at skulle tænke på mødetider og madpakker.

  I det forgangne år har skolebestyrelsen - som blev valgt for et år siden - brugt tid på at lære hinanden og skolen at kende. Selvom en del af medlemmerne er gengangere fra sidste periode, er det godt med en fælles oversigt og indsigt i skolebestyrelsen rammer og beføjelser - således at vi på bedste vis kan leve op til de forpligtelser, der følger med hvervet. Nu kender vi efterhånden hinanden og skolen ganske godt.

  Skolebestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke skoleledelsen for et rigtig godt og imødekommende samarbejde.

  I skoleårets start besluttede vi at fortsætte arbejdet de fokuspunkter, som den tidligere skolebestyrelse begyndte i sidste skoleår. Vi har derfor arbejdet videre med faglighed, vikardækning, de fysiske rammer og skolen som arbejdsplads- og fortsætter med at holde fokus på det – derudover de faste opgaver der ligger fast i skolebestyrelsens årshjul, herunder bl.a. budget - og regnskabsopfølgning, gennemgang af trivselsrapporter, klassedannelse, timefordelingsplaner, kvalitetsrapporter samt planlægning af arrangementer med kontaktforældrene fyldt.

  Vi har afholdt to arrangementer, hvor det ene var åbent for alle forældre. Her inviterede vi Per Schultz Jørgensen til at holde oplæg om robusthed hos børn, og hvad vi som forældre kan gøre for at styrke den. Det var utroligt relevant, brugbart og lærerigt.

  Desværre var fremmødet ikke prangende, idet 70 ud af vores i alt ca.1300 forældre deltog. Dette har givet anledning til en drøftelse i skolebestyrelsen om, hvordan vi får kommunikeret den slags arrangementer bedre ud i forældregruppen - så de vel at mærke får lyst til at dukke op.

  Vi vil gerne tilbyde jer viden om emner, der berører vores børns udvikling, så vi får en fælles viden. Det vil vi gerne gøre noget mere ud af, og hører meget gerne fra jer, hvis I et forslag til oplæg.

  Vi har også gennemgået flere af skolens principper, for at se om de fortsat er tidssvarende, særligt vil vi fremhæve det reviderede princip for brug af mobile enheder, som nu giver klarere retningslinjer for os alle – elever, lærere og forældre.

  Ved skolestarten - og en periode ind i efteråret var trafikken i området generet af ombygning af bl.a. parkeringspladsen og anlæggelsen af den lille rundkørsel.

  Da arbejdet var færdigt, stod det klart, at der i forhold til trafiksikkerheden var en række udfordringer. Skolebestyrelsen nedsatte en trafikgruppe, som har været og fortsat er i dialog med teknisk forvaltning med henblik på at få lavet løsninger, der gør færdsel for de bløde trafikanter i området mere tryg.

  Vi vil opfordre til, at I er opmærksomme på forholdene og tager ekstra hensyn til de små, der måske ikke er helt hjemmevante i trafikken endnu.

  Ved det første møde efter sommerferien omkonstituerer vi os, da den nuværende formand har ønsket at trække sig af arbejdsmæssige hensyn.

  Venlig hilsen

  Skolebestyrelsen